Téma : škola a spolužáci, zase spolu po prázdninách

Projekt : Plný dům lidí

Cíl : rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí

Významné dny : 28. 9. Svatý Václav  den české státnosti