Plán školní družiny
š.r. 2022/23 v duchu Dr. Mir.Tyrše : „Ve zdravém těle - zdravý duch!“

Motto dle Pipi - dlouhá punčocha:

„To jsem ještě nedělala. To mi určitě půjde!“

Září – Slet sokolíčků

Téma - Naše škola ( Dr. Miroslav Tyrš )

Významné dny – 28.9. Den české státnosti sv. Václav

Cíl – seznámení se školou a okolím

1-2.týden- Poznávání a upevňování nového kolektivu (seznamovací hry). Seznámení s organizací, režimem a prostory ŠD. Poučení o bezpečnosti ve ŠD, školní jídelně a na školním hřišti. Stanovení pravidel ŠD a jejich dodržování. Sebeobsluha, stolování, kontrola běžné hygieny – mytí rukou, zásady zdravé výživy.

3-4.týden - Cesta do školy – orientace v okolí školy, poučení o bezpečnosti během procházek do okolí. Povídání- zážitky z prázdnin – co jsme zažili, co jsme nestihli, co nás potěšilo, co nám bude chybět, co nám chybělo – navazující pracovní a výtvarná činnost – obrázek, koláž z výstřižků z časopisů.

Sporty měsíce - míčové kolektivní sporty – házená, volejbal,

Zvířata měsíce – domácí mazlíčci – kočka, pes. Ptáčci – vlaštovka, čáp - migrace

Rostliny měsíce – ovocné stromy – sklizeň

Červík

Já jsem červík hruštičkový,

Já jsem skvělý, já se znám.

Mě když začne kručet v bříšku,

celou hrušku spořádám.

Akce – Návštěva Policie ČR – psí agility

Družinový výlet na zmrzlinu – dle počasí