Pondělí 5.12. - Čertovská diskotéka 

Úterý 6.12. - výlet do Jihočeského muzea na Vánoční výstavu a trhy 1.družina

Středa 7.12  - sportovní středa 1. a 2. družina

Pátek 9.12. -výlet do Jihočeského muzea na Vánoční výstavu a trhy 2.a 3. družina

Středa 14.12.- sportovní středa 1. a 3. družina

Čtvrtek 15.12.- Největší překvapení ( všechny družiny )

Středa 21.12. - sportovní středa 2.+ 3. družina

Čtvrtek 22.12. - Vánoční punčování

Prosinec – Sokolíčci v adventu

V prosinci, to už znáš,

chodí čert a Mikuláš.

Potom také po roce

oslavíme Vánoce.

Téma – adventní čas a tradice

Významné dny – svátky adventních postav Barbora, Mikuláš, Lucie, Štědrý den. První zimní den, Silvestr.

Cíl - seznámit děti s tradicemi adventního času, rozdíly oslav dle oblastí a států

1.týden – sv. Barbora , sv.Mikuláš- tradiční koledování trojice- dříve a dnes, básničky pro sv. Mikuláše,navazující činnost- výroba čertů, a výzdoba třídy

2-3.týden – povídání na téma Vánoce a Nový rok, rozdíl tradic – jak to probíhá u Vás, navazující činnost- výroba vánočních dárků a ozdob, přáníček – vyrábění např. ze šišek, výroba adventního věnce, svícnu apod, tradice dávání dárků, způsoby balení dárků ,HV- poslech a zpěv vánočních koled

Sporty měsíce – zimní sporty – hokej, sjezdové lyžování, boby, skeleton

Zvířata měsíce – sob, kapr, beránek

VÁNOCE U KAPRŮ

V JEDNÉ RYBÍ ZÁTOCE, KAPŘI SLAVÍ VÁNOCE.

STROMEK MAJÍ Z VODNÍCH ŘAS, TAM CO JE TA VELKÁ HRÁZ.

POD STROMKEM JSOU BALÍČKY PRO KAPRY I KAPŘÍČKY. MAJÍ DÁRKY? ABY NE!

JAKO V KAŽDÉ RODINĚ. KAPR DÁ SVÉ KAPŘICI, Z NOVÝCH ŠUPIN ČEPICI.

KAPŘICE MÁ PRO TÁTU, LESKLOU RYBÍ KRAVATU.

A KAPŘÍKŮM NA PLOUTVIČKY DAJÍ TEPLÉ RUKAVIČKY.

Rostliny měsíce – jehličnaté stromky

Akce – Mikulášská Čertovská diskotéka

              Možná přijde i Ježíšek

              Vánoční punčování

Listopad – Sokolíčci v místě a čase

Do ulic, do zahrad

Fouká listí listopad.

Mlha padá za oknem,

Už se nechce chodit ven.

Téma – Sokolský znak, Česká republika, státní symboly, orientace v čase – hodiny, minulost a současnost. Svět kolem nás – člověk, rodina, společnost.

Významné dny – 2- Dušičky ( Památka zesnulých) 11. - sv. Martin, 17. Den boje za svobodu a demokracii ( Den studentstva)

Cíl – seznámení se symboly ČR – vlajka, znak, hymna, trikolóra, Bližší seznámení se Sokolem - znak, kroj – tradice (sokolské slety)

1- 2.týden - význam rodiny, vztahy v rodině, společnost, kamarádství, spolužáci, sousedi, chování na veřejnosti v obchodech, navazující hra - dramatické scénky- průvodčí- cestující, prodavač – zákazník, konfliktní situace, reakce.

3- 4. týden - Povídání k tématu naše republika (naše město) Minulost i současnost republiky – seznámení se symbolikou a následné činnosti – Hv- Už Martin na bílém koni- poslech a rytmika,(dřívka, triangl). Poslech státní hymny, kresba vlajky a trikolory.

Sporty měsíce – sporty v tělocvičně – bedbinton, kruhy, ribstole, hrazda, tenis

Zvířata měsíce – lev (symbol ČR), sokol, vrána, havran, husa, kůň

Martin jede

Z dálky slyšíš podkovičku,

Martin jede na koníčku.

To zas bude smích,

Až přiveze sníh.

Rostliny měsíce – opadavě stromy

Akce – Svatomartinská bojovka na školní zahradě

              Drakiáda, Výlet - Objevárium

Od tohoto měsíce budeme s družnou pravidelně chodit na vycházky nebo do sportovní haly - podle počasí,  ( systém 2x ano 1x ne, tak aby se vystřídaly všechny družinky )

5.10. - půjde družina 1. + družina 2.

12.10. - pujde družina 1. + družina 3.

19.10. -  půjde družina 2. + družina 3.

26.10. - prázdniny

 

 

 

Říjen – Sokolíčci na podzim

Říjen patří do podzimu,

 to je lidem jasné.

Nad krásou a barvou stromů

 přesto každý žasne.

Téma  - Sokolíci, Podzimní příroda

Významné dny – 20.10 – den stromů, 28. Den vzniku samostatného československého státu

Cíl  - seznámení se Sokolem, podzim v přírodě.

1.týden – Co je to Sokol ? Povídání a ukázky sestav. Podle inspirace vytvoření vlastní mini sestavy ze základních cviků. Navazující sportovní hry a cvičení.

2-3.týden– téma ovoce, dary lesa - houby – sklizeň – barvy ovoce – navazující hry -  živé pexeso, navazující pracovní a výtvarná činnost - tvorba dekorací a obrázků z přírodnin,  spadané listy, šípky a objevování materiálů ze školní zahrady vystřihování tvarů ovoce, a hub -  míchání barev – výtvory vyzdobit třídu

4. týden - povídání na téma Dušičky (Halloween) – připomenutí tradic, výroba svícnů- sklenice a skleničky od zavařenin a čajové svíčky, barvy na sklo. Podzimní dekorace.

Sporty měsíce - běžecké disciplíny -  běh přes překážky, orientační běh,

Zvířata měsíce – ježek, jezevec – zimní spánek

Ježek

Potkal ježek za chalupou

Čtyři další ježky,

Potkali se asi proto,

Že šli všichni pěšky.

Rostliny měsíce – houby, brambory, kukuřice, jablka, hrušky, švestky

Akce – Ukázka tréninku psů   - agility                                                                              

            Exkurze na SZŠ v ČB –  zeměděl. Stroje. Chov zvířat, trenažér dojení, koně atp.

Plán školní družiny
š.r. 2022/23 v duchu Dr. Mir.Tyrše : „Ve zdravém těle - zdravý duch!“

Motto dle Pipi - dlouhá punčocha:

„To jsem ještě nedělala. To mi určitě půjde!“

Září – Slet sokolíčků

Téma - Naše škola ( Dr. Miroslav Tyrš )

Významné dny – 28.9. Den české státnosti sv. Václav

Cíl – seznámení se školou a okolím

1-2.týden- Poznávání a upevňování nového kolektivu (seznamovací hry). Seznámení s organizací, režimem a prostory ŠD. Poučení o bezpečnosti ve ŠD, školní jídelně a na školním hřišti. Stanovení pravidel ŠD a jejich dodržování. Sebeobsluha, stolování, kontrola běžné hygieny – mytí rukou, zásady zdravé výživy.

3-4.týden - Cesta do školy – orientace v okolí školy, poučení o bezpečnosti během procházek do okolí. Povídání- zážitky z prázdnin – co jsme zažili, co jsme nestihli, co nás potěšilo, co nám bude chybět, co nám chybělo – navazující pracovní a výtvarná činnost – obrázek, koláž z výstřižků z časopisů.

Sporty měsíce - míčové kolektivní sporty – házená, volejbal,

Zvířata měsíce – domácí mazlíčci – kočka, pes. Ptáčci – vlaštovka, čáp - migrace

Rostliny měsíce – ovocné stromy – sklizeň

Červík

Já jsem červík hruštičkový,

Já jsem skvělý, já se znám.

Mě když začne kručet v bříšku,

celou hrušku spořádám.

Akce – Návštěva Policie ČR – psí agility

Družinový výlet na zmrzlinu – dle počasí