Dne 2.3. plánujeme výlet na Českobudějovické výstaviště na výstavu dinosaurů.

Cena je 180,-Kč na jednoho.  Výlet se bude konat pouze s nahlášenými dětmi.

Akce není povinná.

Těšíme se na zážitky.

Vaše paní vychovatelky