...je název letošního zápisu nanečisto, který proběhne 8.3.2019 od 14 do 18 hodin. Budoucí prvňáci si mohou s rodiči projít školu a seznámit se se svými budoucími spolužáky formou her a plnění úkolů.

12. 3. 2019 se této akce zúčastní naši prvňáci.

22. 3. 2019 se zúčastní všichni žáci školy kromě 1. třídy Matematického klokana - celostátní matematické soutěže.

V měsíci březnu se naši reprezentanti vypraví hned na dvě soutěže "malých" škol.

5. března na soutěž v českém jazyce Mlýnek v Mladém

20. března na soutěž pěveckou Borecký hlásek

3. a 5. třída se 29.3.2019 vypraví do planetária v Č. Budějovicích.

Už tradičně se naši druháci zúčastňují celostátní akce Noc s Andersenem. Letos se tato akce uskuteční 29.3.2019. Děti navštíví místní knihovnu a pak přespí ve škole.

...je název projektu, který bude na naší škole probíhat od 11.2.2019 do konce března. Kromě povídání o knihách bude součástí projektu i ukázkové čtení rodinných příslušníků ve škole. Navštívit školu může jakýkoli rodinný příslušník s krátkou čtenou ukázkou z oblíbené knihy. Zájemci kontaktujte , prosím, třídní učitelky:)

se vypraví a knihovnu v Českých Budějovicích navštíví jednotlivé ročníky takto:

22.2. 5. třída

11.2. 3. třída

25.1. 4. třída

Od 15.2. začínají prvňáci a druháci každý pátek jezdit na plavání. Odjezd v 8.45 od školy, plavecká hodina začíná v 9.30 a končí v 11.00.