Vážení rodiče,

vzhledem k epidemické situaci nebudeme v lednu  pořádat tradiční konzultační odpoledne pro rodiče. Konzultace s vámi proběhnou individuálně (telefonicky popř. online)
V období od 13. 1. 2021 do 22. 1. 2021  se třídní učitelky s vámi postupně spojí  a individuálně projednají prospěch, chování či další důležité informace týkající se vašeho dítěte. Vyčkejte kontaktu od  třídních učitelek, které si s vámi dohodnou konkrétní termín konzultace.

Díky za spolupráci.

Mgr. Irena Dušáková, ředitelka školy

Od 11.1. 2021 do 22.1.2021 i nadále probíhá výuka ve stejném režimu jako dosud.

1. a 2. třída pokračuje v prezenční výuce.

3. - 5. třída pokračuje ve výuce distanční.

Od 4.1. 2021 se 1. a 2. třída vrací do školy prezenčně. Výuka bude probíhat podle nezměněného rozvrhu v homogenních skupinách stejně jako před Vánoci. Při vzdělávání je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. 

PF 2021 SM

Všem, kteří sledujete naše stránky, chci popřát klidné a pohodové Vánoce prožité pokud  možno ve zdraví.

4. ledna 2021 se prezenčně vrátí do školy 1. a 2. třída. 3. - 5. třída od tohoto dne přechází na distanční výuku ve stejném režimu jako jsme již byli zvyklí v listopadu. Před začátkem výuky obdrží rodiče do  emailů konkrétní informace od svých třídních učitelek.

Mgr. Irena Dušáková, řed. školy