1. listopad 2022

Oslavy začaly. Pro děti velkým překvapením. Místo běžné výuky se všechny třídy ráno v 8 hodin potkaly na školní zahradě u velkého kamene, který se znenadání objevil pod stříbrným smrkem. Proč je tady? Na tuto otázku hledaly odpověď všechny děti. Nebylo to úplně jednoduché, protože bylo nutné splněním úkolů získat 5 indicií, které prozradily odpověď na tuto otázku. A jaké úkoly na děti čekaly? Postavit dvoupodlažní budovu ze speciální stavebnice, vyluštit matematické rébusy, ukázat, že umí držet spolu při cvičení s padákem, skládání obrázku význačné osobnosti a zvládnutí básničky doprovázené pohybem.

Po vyluštění se děti dozvěděly, že nový kámen je symbolem základního kamene naší školy, který byl položen na podzim v roce 1932. Dozvěděly se také to, že oslavy 90-tých narozenin právě začínají a je nutné roznést pozvánky pro všechny, kdo mají s naší školou něco společného. Díky dobrému orientačnímu smyslu paní učitelek a radosti z pohybu dětí se brzy pozvánky dostaly do všech poštovních schránek v obci.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout několik fotografií z tohoto vydařeného dne.

Besedy s pamětníky

Od koho jiného bychom se měli dozvědět něco zajímavého o naší škole než od těch, kteří do ní před lety chodili. Proto jsme do každé třídy pozvali bývalé žáky naší školy. Postupně třídy navštívili p. Tibitanzl, p. Krupička, p. Velíšková, p. Brůžek a p. Pechoušová. Povídali si s dětmi o tom , jak probíhala výuka, ale i o tom, jaké skopičiny tehdy jako děti vymýšleli. Kromě povídání došlo i na dobové předměty - učebnice, rýsovací potřeby, penály a také vysvědčení.

Týden otevřených dveří

V týdnu od 20.3. do 24. 3. 2023 byly dveře naší školy otevřené všem, kdo chtěli nahlédnout přímo do vyučovacích hodin. Na to, jak se učíme se přišli podívat nejen rodiče, ale mnohdy také prarodiče. Celkem jsme přivítali okolo třiceti návštěvníků.

Výstup na Kleť

1. dubna 2023 se konal výstup na Kleť, který jsme museli z důvodu špatného počasí přeložit z únorového termínu. Původní cesta vlakem nám sice úplně nevyšla, protože na trati byla výluka, ale počasí nám opravdu přálo. Vyráželi jsme ze Zlaté Koruny a v poměrně slušném čase se celá skupina dostala na vrchol, kde na nás čekalo občerstvení a zasloužená odměna - pamětní razítko.

Tyršův víceboj

Akce se zúčastnily rodinné týmy, které bojovaly v sedmi disciplínách na různých stanovištích, mezi kterými se pohybovaly na kolech. Po deštivém týdnu proběhl víceboj za slunečného počasí jen s mírným větrem v zádech. Na startu u školy po povinném občerstvení obdržela každá rodina mapu s popisem trasy a záznamový arch splněných disciplin. Pak už nic nebránilo výjezdu na trasu. Rodiče a děti změřili své síly v netradičním lyžování, štafetě, přetahování, střelbě a hrách Tik, tak,bum, Kámen nůžky papír, Pusť a chyť. V cíli na ně čekala památeční originální placka a samozřejmě možnost občerstvení. Miroslav Tyrš by měl určitě z našich sportovních týmů radost, neboť cílem projelo 110 malých i velkých cyklistů:).

Zahradní slavnost

24. května 2023 proběhla v naší škole Zahradní slavnost při příležitosti narozenin naší školy. Po otevření slavnosti jsme se všichni společně pokusili obejmout školu. Škola se ve chvilce ocitla v objetí 195 gratulantů z řad současných žáků, jejich rodičů, bývalých žáků a přátel školy. Pak už mohla vypuknout samotná slavnost. Zúčastnění mohli navštívít výstavu o historii školy, fotogalerii žactva se sčítáním, výstavu současných pomůcek, výstavu prací žáků na téma Duch školy, ochutnat něco dobrého ve školní kavárně a hospůdce U ohniště. K tomu všemu hráli a zpívali hudebníci - také bývalí žáci naší školy a bylo možné zhlédnout i pohádkové divadelní představení nebo si zahrát nevšední zahradní hry. Svůj vzkaz škole pak všichni mohli zaznamenat na Zdi radosti. Školu bylo možné si prohlédnou ještě v sobotu 27.5. mezi 9.00 - 16.00. Poslední akce v rámci narozeninových oslav nás čeká 1. listopadu 2023 v den otevření školy.