Ve štředu 14.10. proběhne ve školní družině "Drakiáda"

Děti si mohou přinést vlastní draky.

Začátek akce cca 13,30 až14,30

 Téma měsíce : rodina a místo, kde žiji  ČR, období sklizně

Projekt : Ovoce a zelenina ze zahrádek i z "dovozu"

 Cíl :  rozvoj samostatnosti, orientace v rodinných vazbách, rozvoj kooperace a sounáležitosti, orientace v čase - roční období.

Významné dny : 28.10. Vznik Československa

V pondělí 5.10. jdeme se ŠD 1. oddělení na podzimní procháku do Hrdějovic do lesa a na hřiště.

Návrat do školy 15:15, ve čtvrtek 8.10. jde 2. oddělení.

Výlet 1.oddělení z důvodu nepříznivého počasí přesunut na pondělí 12. 10.

 

 

Téma : škola a spolužáci, zase spolu po prázdninách

Projekt : Plný dům lidí

Cíl : rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí

Významné dny : 28. 9. Svatý Václav  den české státnosti