• Od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 je škola pro žáky uzavřena. Nastoupit bychom měli, pokud to situace dovolí 2. 11. 2020.
 • Žáci budou v tomto období vzděláváni distančně.
 • Platí, že od 26. 10. do 30. 10. 2020 mají žáci prodloužené podzimní prázdniny.
 • Uzavřena je i školní družina.
 • Informace k ošetřovnému - zaměstnanec pouze telefonicky oznámí svému zaměstnavateli, že si bere OČR na své dítě do 10 let věku.Rodiče se mohou prohodit pouze jednou. OČR trvá pouze od 14.10 do 25.10. 2020. Připravují se nové formuláře. Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření. Další informace hledejte na stránkách MPSV(ministerstva práce a sociálních věcí ČR).

Vzhledem k přijatým opatřením vlády platí v naší škole následující pravidla:

 • V platnosti zůstává nošení roušek ve společných prostorech, důkladná opakovaná desinfekce rukou i všech prostor.
 • I nadále prosíme rodiče, aby nevstupovali do budovy školy a vše řešili pomocí videotelefonů u vchodů popř. mobilních telefonů.
 • Výuka nadále bude probíhat prezenčně, platí pouze zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách (výuka hudební výchovy může pokračovat). Platnost opatření do 25.10.2020.
 • Ve dnech 26. a 27. 10. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole. Ministr školství změnil organizaci školního roku a vyhlásil tyto dva dny jako volné. Podzimní prázdniny se tím prodlužují od 26. 10. 2020 do 30.10. 2020.
 • Školní stravování - škol se týkají povinnosti stanovené vládou pro provozovny stravovacích služeb tj. rozestupy 1,5 m mezi jednotlivými stoly s maximálním počtem osob 4 u stolu. Stravování u nás bylo nařízení přizpůsobeno, žáci chodí do jídelny po třídách, následně je jídelna desinfikována a připravena pro další skupinu. Prosíme proto o trpělivost, čas oběda dětí se díky tomu prodlužuje.Platnost opatření do 25.10.2020.
 • Všechny zájmové kroužky jsou zatím do 25. 10. 2020 zrušeny. Školní družina pracuje dál podle nezměněných pravidel.
 • Od 12. 10. 2020 bude až do konce měsíce října pozastavena výuka náboženství z důvodu smíšené skupiny ze všech ročníků.

V případě výskytu onemocnění COVID - 19 je škola povinna postupovat podle pokynů KHS v Č. Budějovicích. Prosíme rodiče, aby škole případné onemocnění neprodleně ohlásili.

 

Od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol – např. chodby, toalety, šatny – (kromě pedagogů a dětí v mateřských školách). Roušky se nosit nemusí tedy například v učebnách nebo tělocvičnách. Stejně tak se roušky nemusí nosit v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance.

Na některé osoby se tato povinnost neuplatňuje. Výjimka z povinnosti nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol se vztahuje např. na:

 • děti do dvou let věku,
 • děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole,
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

Zároveň prosíme rodiče, aby nevstupovali do budovy školy a vše řešili přes videotelefony u vchodu.