proběhne v týdnu od 23. - 27. 9..

...je název týdenního enviromentálního projektu, kterým bude žít naše škola 30. 9. - 4. 10. V rámci tohoto projektu budeme zkoumat životní prostředí v naší obci, vytvářet "Podzimní skřítky" ... 1. - 3. třída se může těšit na besedu s pracovníky ZOO, 4. - 5. třída navštíví Záchrannou stanici zvířet v Třeboni.

...je společná hodina matematiky ve 2. třídě. Rodiče si vyzkouší řešení úloh z matematiky podle prof. Hejného na vlastní kůži a to vše od 16,30 v úterý 15.10.2019

..je navazující program na školní projekt Škola nazeleno. Do lesa na Borku se vypraví 17.10.2019 3. třída.

....se uskuteční 24.10.2019 přímo ve škole pod vedením pracovnic Jihočeského divadla. Zúčastní se jich 1. a 2. třída.