3. a 9. 9. 2020 se uskutečnily volby do školské rady.

Nová školská rada bude pracovat ve složení:

za skupinu zástupců nezletilých žáků byl zvolen Ing. Petr Slezák

za skupinu pedagogických pracovníků byla zvolena Mgr. Kateřina Krausová

za zřizovatele školy byl delegován PhDr. Jan Samohýl, Ph.D.,

 

Od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol – např. chodby, toalety, šatny – (kromě pedagogů a dětí v mateřských školách). Roušky se nosit nemusí tedy například v učebnách nebo tělocvičnách. Stejně tak se roušky nemusí nosit v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance.

Na některé osoby se tato povinnost neuplatňuje. Výjimka z povinnosti nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol se vztahuje např. na:

  • děti do dvou let věku,
  • děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole,
  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

Zároveň prosíme rodiče, aby nevstupovali do budovy školy a vše řešili přes videotelefony u vchodu.