Veselé zoubky je název projektu pro 1. třídu, který vede děti ke správné péči o zuby i ke správné životosprávě. Proběhne 5. 3. 2020.

Tentokrát se do knihovny v Č. Budějovicích vypraví 3. třída a to 5. 3. 2020. Čeká nás zajímavá beseda, čtení a prohlížení knih a dalšího vybavení knihovny.

Tradiční odpoledne pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče se letos uskuteční 13. 3. 2020 od 14.00 v budově školy. Na budoucí žáky naší školy čeká dobrodružná cesta mezi indiány.

Naši zástupci se opět zúčastní soutěží "malých škol".

Své síly porovnáme v soutěži Mlýnek v Mladém (znalosti z českého jazyka) 3. 3. 2020

a Borecký hlásek(pěvecká soutěž) 11. 3. 2020. Reprezentantům budeme držet palce.

Minulý měsíc se reprezentace povedla děvčatům z 5. třídy. V okresní kole matematické olympiády se umístila v pásmu nejlepších.

..je název divadelního představení divadélka ŠUS, které proběhne 26. 3. 2020 přímo ve škole.

Poslední akcí měsíce března bude Noc s Andersenem. Uskuteční se 27. 3. 2020 . Druháci nejdříve navštíví místní knihovnu, kde stráví čas s knížkami a pak se přemístí do školy, aby zde přespali.

Naši páťáci budou pokračovat dalším projektovým dnem na ČRG tentokrát 20. února 2020. I tentokrát si rozšíří vědomosti v oblasti matematiky, digitální fotografie, fyziky či chemie.

27. 2. 2020 se od 14.00 uskuteční tradiční recitační přehlídka "malých škol".