se uskuteční na školní zahradě 26. 4. Zajímavosti o chovu dravců se dozvíme od p. Zaleše.

30.4. proběhne tradiční akce V čarodějném lese, kdy plní skupiny žáků napříč ročníky nejrůznější "kouzelné úkoly".

5. třída se vypraví na prohlídku výrobny kostýmů a kulis JIhočeského divadla 9. 5. 2019. Zakončí tím řadu akcí, díky kterým se děti seznámily s divadlem i jinak než jako diváci.

Vybraní žáci naší školy se zúčastní následujících soutěží:

7. 5. soutěž v anglickém jazyce v ZŠ Matice školské

20. 5. přírodovědná soutěž Olešnický lístek

29. 5. vlastivědná soutěž Svatojánský maraton

Všem budeme držet palce.

V pondělí 13. 5. 2019 proběhne tradiční fotografování jednotlivých tříd.

Třeťáci se vypraví 17. 5. do Stromovky na program ekologického centra.

Letošní projekt, který se týká bezpečného chování nejen na silnici, proběhne 13. - 17. 5. V rámci tohoto projektu se třídy vypraví na dopravní hřiště:

2. třída      15. 5. v 8,30

3. třída      3. 5. v 10.00

4. třída      15. 5.  v 10.00

5. třída      23. 5. v 8.30

Během týdne proběhne jízda zručnosti i sportovní akce s rodiči. Program se bude řídit počasím:) a konkrétní informace dostanou děti od svých třídních učitelek.

....se vypraví 1. a 2. třída 30. května 2019.