Každoroční schůzka rodičů budoucích prvňáků je plánována na 25. června 2020 od  17. 00 hodin v budově ZŠ Hrdějovice. Vzhledem k neustálým změnám provozních pravidel v souvislosti s mimořádnou epidemiologickou situací, která nás nyní provází,  berte tento termín jako předběžný. Týden před konáním schůzky vás bude kontaktovat budoucí třídní učitelka vašich dětí a schůzku vám buď potvrdí nebo vás seznámí s dalším postupem. Na schůzce se dozvíte vše potřebné k nástupu do 1. třídy.

3. 5. 2020 dorazil do datových schránek škol materiál Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/20. Jde o materiál MŠMT,  podle něhož by se 1. stupně ZŠ měly otevřít 25.5.2020 za určitých stanovených podmínek. Všechny bližší informace o organizaci výuky obdrží rodiče od svých třídních učitelek v průběhu přípravného období.