Z důvodu komplikací při pronájmu ledové plochy budeme v listopadu bruslit v následujících termínech:

11. 11. (pondělí) 10.15 - 11.00

19. 11. (úterý) 10.15 - 11.00

28. 11. (čtvrtek) 10.15 - 11.00

Další tři lekce by měly proběhnout v prosinci, rozpis se děti včas dozví.

letos vychází na 1. prosince. I letos sehrajeme pod rozsvíceným vánočním stromem dávný příběh o narození Ježíška.