Členové školské rady:

  • Mgr. Klára Kubartová - zástupce rodičů a předsedkyně rady
  • Mgr. Martina Svobodová - zástupce zřizovatele
  • Mgr. Anna Kodadová - zástupce ped. pracovníků školy

Školská rada se schází dvakrát ročně a plní funkci stanovenou zákonem č. 561/2004 Sb.(školský zákon) § 167,168. K jednání rady je pravidelně přizvána ředitelka školy. Z jednání jsou pořizovány zápisy, které jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.