Členové školské rady:

  • Mgr. Karel Attl - zástupce rodičů a předseda rady
  • Petr Slezák - zástupce zřizovatele
  • Mgr. Kateřina Krausová - zástupce ped. pracovníků školy

Školská rada se schází dvakrát ročně a plní funkci stanovenou zákonem č. 561/2004 Sb.(školský zákon) § 167,168. K jednání rady je pravidelně přizvána ředitelka školy. Z každého jednání je pořízen zápis.