1. listopad 2022

Oslavy začaly. Pro děti velkým překvapením. Místo běžné výuky se všechny třídy ráno v 8 hodin potkaly na školní zahradě u velkého kamene, který se znenadání objevil pod stříbrným smrkem. Proč je tady? Na tuto otázku hledaly odpověď všechny děti. Nebylo to úplně jednoduché, protože bylo nutné splněním úkolů získat 5 indicií, které prozradily odpověď na tuto otázku. A jaké úkoly na děti čekaly? Postavit dvoupodlažní budovu ze speciální stavebnice, vyluštit matematické rébusy, ukázat, že umí držet spolu při cvičení s padákem, skládání obrázku význačné osobnosti a zvládnutí básničky doprovázené pohybem.

Po vyluštění se děti dozvěděly, že nový kámen je symbolem základního kamene naší školy, který byl položen na podzim v roce 1932. Dozvěděly se také to, že oslavy 90-tých narozenin právě začínají a je nutné roznést pozvánky pro všechny, kdo mají s naší školou něco společného. Díky dobrému orientačnímu smyslu paní učitelek a radosti z pohybu dětí se brzy pozvánky dostaly do všech poštovních schránek v obci.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout několik fotografií z tohoto vydařeného dne.

Besedy s pamětníky

Od koho jiného bychom se měli dozvědět něco zajímavého o naší škole než od těch, kteří do ní před lety chodili. Proto jsme do každé třídy pozvali bývalé žáky naší školy. Postupně třídy navštívili p. Tibitanzl, p. Krupička, p. Velíšková a p. Pechoušová. Povídali si s dětmi o tom , jak probíhala výuka, ale i o tom, jaké skopičiny tehdy jako děti vymýšleli. Kromě povídání došlo i na dobové předměty - učebnice, rýsovací potřeby, penály a také vysvědčení.