Září barví sady v kraji,

jablka se červenají.

Nad kopcem se směje drak,

Letí vzhůru do oblak.

 Projekt:pravidla školní družiny, na velkoformátový papír

Cíl: seznámení se školou a okolím,navázání kamarádských vztahů, důležitost empatie, porozumění

1.-2. týden

- týden zahájení školního roku, seznámení s organizací, režimem a vnitřním řádem ŠD

- poučení o bezpečnosti a chování dětí v ŠD i mimo ni (vycházky, tělocvična, jídelna,…)

- cesta do školy – orientace v okolí školy a poučení o bezpečnosti při cestě do školy a ze školy (pěšky, na kole, na koloběžce,…)

-    vytváření nových kolektivů – rozdělení dětí do oddělení

- vytváření kamarádských vztahů - seznamovací hry, hry na posílení vztahů mezi dětmi

- společně vytváříme pravidla družiny, připomínáme si kouzelná slovíčka a pravidla slušného chování

- hygienické návyky

- zážitky z prázdnin – jak jsme trávili volné letní dny, po kom/čem se nám stýskalo

 3. -4. týden

- 23. září - podzimní rovnodennost

- sklizeň úrody – ovoce, zelenina – jaké druhy sklízíme, jak je zpracováváme a uchováváme (sušení, kompoty, čaje)

- barvy ovoce, zeleniny

- paměťové hry na téma ovoce, zelenina

- vyprávíme si legendu o svatém Václavu – dramatizace

- migrace ptáků, kdo odlétá, proč a kam a kdo z ptáčků u nás zůstává

- o dubu– jaký je to strom, jaké má plody, k čemu se používá dubové dřevo, symbol dlouhověkosti, síly, vytrvalosti – takové by mělo být i kamarádství

 Zvířata měsíce: Vlaštovka, divoká husa (migrace)

Strom měsíce: Dub

Přísloví měsíce: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá

Pranostika měsíce: O svatém Matouši vlaštovka nás opouští. (21. září)

 Akce–Družinový výlet na zmrzlinu – dle počasí