PrirodniZahrada 03Na podzim roku 2011 jsme začali budovat nejsložitější prvek přírodní zahrady – jezírko. V září proběhly výkopové práce, které provedl pan Fišer. Pan Hašek spolu s pracovníkem odborné firmy pak položili a upevnili jezírkovou folii. Před koncem roku jsme jezírko naplnili vodou.

Na jaře roku 2012 jsme svépomocí upravili terén okolí jezírka a osadili ho rostlinami. V jezírku se také brzo zabydlely okrasné rybičky, které nám daroval pan Klabouch. Před koncem školního roku jsme břeh jezírka obložili přírodními kameny a pan Hašek nainstaloval čerpadlo, které přivádí čistou vodu ze studně do jezírka a pomáhá také okysličování vody.

Finanční prostředky na vybudování jezírka jsme získali z projektu "Přírodní zahrada – studnice prožitků a poznání", na kterém jsme spolupracovali s ekologickým centrem Cassiopeia v Českých Budějovicích. Ve spolupráci s tímto ekocentrem také proběhly výukové programy seznamující žáky s novým prvkem zahrady a jeho obyvateli.

V zahradě vznikl také smyslový chodníček. Pod břízou nám díky šikovnému panu školníkovi přibyl hmyzí hotel. Od OÚ Hrdějovice dostala škola do pronájmu kompostér, díky kterému máme možnost předvést dětem zásady kompostování v praxi.

Díky pilným rodičům vznikla v zahradě nová posezení - U jeřabin a Pod pavlačí, která jsou vybavena sedacími gabiony.

Na hlavním záhoně pěstujeme bylinky, jahody, brambory, trvalky, jarní rostliny. Těšíme se, jak si své výpěstky ochutnáme a v případě brambor na podzim opečeme v popelu. Dominantou záhonu je kamenný brouk.

Uprostřed zahrady se scházíme při významných událostech pod naším školním stromem, kterým je košatící se lípa.

V roce 2021 bylo stěrkové hřiště přebudováno na travnaté, zároveň byla umělým povrchem opatřena běžecká dráha a rozběh u doskočiště. Generální opravou prošel zahradní sklad a jeho vybavení.

Chceme poděkovat za pomoc nejen výše jmenovaným rodičům, ale všem, kteří ochotně přiložili ruku k dílu a napomohli našemu snažení o novou příjemnější zahradu:).