Listopad – Sokolíčci v místě a čase

Do ulic, do zahrad

Fouká listí listopad.

Mlha padá za oknem,

Už se nechce chodit ven.

Téma – Sokolský znak, Česká republika, státní symboly, orientace v čase – hodiny, minulost a současnost. Svět kolem nás – člověk, rodina, společnost.

Významné dny – 2- Dušičky ( Památka zesnulých) 11. - sv. Martin, 17. Den boje za svobodu a demokracii ( Den studentstva)

Cíl – seznámení se symboly ČR – vlajka, znak, hymna, trikolóra, Bližší seznámení se Sokolem - znak, kroj – tradice (sokolské slety)

1- 2.týden - význam rodiny, vztahy v rodině, společnost, kamarádství, spolužáci, sousedi, chování na veřejnosti v obchodech, navazující hra - dramatické scénky- průvodčí- cestující, prodavač – zákazník, konfliktní situace, reakce.

3- 4. týden - Povídání k tématu naše republika (naše město) Minulost i současnost republiky – seznámení se symbolikou a následné činnosti – Hv- Už Martin na bílém koni- poslech a rytmika,(dřívka, triangl). Poslech státní hymny, kresba vlajky a trikolory.

Sporty měsíce – sporty v tělocvičně – bedbinton, kruhy, ribstole, hrazda, tenis

Zvířata měsíce – lev (symbol ČR), sokol, vrána, havran, husa, kůň

Martin jede

Z dálky slyšíš podkovičku,

Martin jede na koníčku.

To zas bude smích,

Až přiveze sníh.

Rostliny měsíce – opadavě stromy

Akce – Svatomartinská bojovka na školní zahradě

              Drakiáda, Výlet - Objevárium