Od tohoto měsíce budeme s družnou pravidelně chodit na vycházky nebo do sportovní haly - podle počasí,  ( systém 2x ano 1x ne, tak aby se vystřídaly všechny družinky )

5.10. - půjde družina 1. + družina 2.

12.10. - pujde družina 1. + družina 3.

19.10. -  půjde družina 2. + družina 3.

26.10. - prázdniny