1.-.2. týden LV O velikonočním zajíčkovi, legenda o Ježíšovi

HV – Jaro dělá pokusy

VELIKONOCE – svátky jara, první jarní den, jak se příroda probouzí k životu,

zvyky a tradice, pašijový týden

VV – na téma jarní symboly, výzdoba třídy

  • vycházky do přírody, pozorujeme změny, které jaro přináší

Projekt: dopravní značky

Cíl: znát základy bezpečného chování v rámci silničního provozu

týden LV Dopravní pohádky

3.- 4. týden LV Rákosníček

Dopravní výchova – dopravní značky, uvědomovat si nebezpečí a být zodpovědní,

Znalost dopravních značek, kvízy, pexesa, puzzle

Důležitá telefonní čísla (150,155,158)

Básnička k nácviku (Zapamatování a pochopení textu)

Semafor pro chodce

Co máš dělat na červenou, když se kolem auta ženou?

Na chodníku klidně stát, do silnice nevbíhat.

A když svítí zelená, co to děti znamená?

Malí jako velcí, mohou přejít ulici