8. 3. MDŽ

Projekt: Z pohádky do pohádky, velkoformátový papír výtvarné ztvárnění vlastní pohádky

Projekt: Jaro je tady, 20.3. první jarní den, vítáme jaro, jarní květiny

Cíl: Najít zálibu ve čtení, rozvíjet fantazii

1.-2. týden LV Maková panenka

PV- výroba kytiček s básničkou k MDŽ

- upevňujeme čtenářskou gramotnost u dětí, představujeme si autory dětské tvorby

- děti přestaví svou oblíbenou knihu (Výtvarné ztvárnění – výstava, inspirují se navzájem)

- hry, tajenky, hádanky, divadelní ztvárnění oblíbených pohádek

3.- 4. týden LV Ledové království

VV výtvarné ztvárnění jara (Kytičky, zvířata-mláďata)

- části lidského těla a naše zdraví, jak pečovat o své zdraví

- lidé s různým postižením – učíme se toleranci a pochopení

- plány na jarní prázdniny, pravidla bezpečnosti, jak se zachovat v krizových situacích,

  umět přivolat pomoc, důležitá telefonní čísla (150, 155, 158