Téma: zvířátka v bytě a domě

Projekt: kde bydlí náš mazlíček- akvária, terária, klece

Významný den: svátky 1a8. května. Den matek

Cíle: vytváření pozitivního vztahu ke zvířatům

Kreativní činnosti: výtvarná a pracovní činnost k tématům