Téma - předsevzetí  - Jak na nový rok tak po celý rok!

Zdravý životní styl, ochrana před viry a bacily, ale také před úrazy a zraněním.

Projekt - Co je dobré pro zdraví - sportovní aktivity i v zimě, hygiena, relaxace a odpočinek.

Cíle - Vytvoření zdravých životních návyků a stereotypů.

Poznávání vlastního těla  a podpora pozitivního vnímání sebe sama. 

Významné dny : Nový rok,  7.1 Tři Králové