Téma měsíce : rodina a místo, kde žiji  ČR, období sklizně

Projekt : Ovoce a zelenina ze zahrádek i z "dovozu"

 Cíl :  rozvoj samostatnosti, orientace v rodinných vazbách, rozvoj kooperace a sounáležitosti, orientace v čase - roční období.

Významné dny : 28.10. Vznik Československa