Téma : škola a spolužáci, zase spolu po prázdninách

Projekt : Plný dům lidí

Cíl : rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí

Významné dny : 28. 9. Svatý Václav  den české státnosti

Akce září : 9. 9. 2020 jdeme se ŠD 1. oddělení do Hrdějovic na zmrzlinu, návrat do školy 13:15