Od pondělí 17. 5. 2021 je umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole bez rotací. To znamená, že od tohoto data nastupují všechny ročníky naší školy do prezenční výuky. Vyučování bude probíhat v běžném režimu včetně obou oddělení školní družiny, kam budou zařazeni žáci 1.,2.,3. ročníku tak, jak tomu bylo na začátku školního roku.

I nadále budeme provádět pravidelné testování antigenními testy vždy v pondělí (popř. v den nástupu dítěte do školy). V platnosti zůstává i nošení roušek v prostorách školy. Na školní zahradě při dodržení vzdálenosti 2m děti roušku mít nemusí.

Všechny informace obdrží zákonní zástupci do svých emailů v nejbližších dnech od třídních učitelek jednotlivých ročníků.