Od 4.1. 2021 se 1. a 2. třída vrací do školy prezenčně. Výuka bude probíhat podle nezměněného rozvrhu v homogenních skupinách stejně jako před Vánoci. Při vzdělávání je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. 
Oddělené budou obě třídy pracovat také ve školní družině (1.oddělení - 1. třída p. vychovatelka Panská, 2. oddělení - 2. třída p. vychovatelka Procházková). 1. třída bude do školy vstupovat i nadále hlavním vchodem, 2. třída bude přicházet vchodem přes šatny.Čas příchodu není nijak vymezen vzhledem k tomu, že se ve škole budou pohybovat pouze dvě třídy.
Žáci, zaměstnanci školy i další osoby pohybující se po škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Pro 3. - 5. třídu začíná 4. 1. 2021 výuka distančně ve stejném rozvrhu jako tomu bylo v listopadu. Další informace obdrží rodiče žáků do svých emailů.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze 1 žák + 1 pedagog, případně může být přítomen zákonný zástupce). O konzultacích rozhoduje ředitelka školy.

Školní stravování

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce(tj. 1 .a 2. třída) a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci (tj. 3. - 5. třída) a zaměstnanci školy si mohou v době distanční výuky stravu odebrat do vlastních jídlonosičů.

Žáci 1. a 2. třídy budou mít obědy přihlášeny. Žáci 3. - 5. třídy mají obědy automaticky odhlášené a pokud budou obědy odebírat do jídlonosičů musí si je rodiče přihlásit.
Odběr obědů do jídlonosičů (žáci 3. – 5. třídy): 12:30 – 13:00
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky – s výjimkou doby konzumace stravy.