PF 2021 SM

Všem, kteří sledujete naše stránky, chci popřát klidné a pohodové Vánoce prožité pokud  možno ve zdraví.

4. ledna 2021 se prezenčně vrátí do školy 1. a 2. třída. 3. - 5. třída od tohoto dne přechází na distanční výuku ve stejném režimu jako jsme již byli zvyklí v listopadu. Před začátkem výuky obdrží rodiče do  emailů konkrétní informace od svých třídních učitelek.

Mgr. Irena Dušáková, řed. školy