Vzhledem k přijatým opatřením vlády platí v naší škole následující pravidla:

  • V platnosti zůstává nošení roušek ve společných prostorech, důkladná opakovaná desinfekce rukou i všech prostor.
  • I nadále prosíme rodiče, aby nevstupovali do budovy školy a vše řešili pomocí videotelefonů u vchodů popř. mobilních telefonů.
  • Výuka nadále bude probíhat prezenčně, platí pouze zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách (výuka hudební výchovy může pokračovat). Platnost opatření do 25.10.2020.
  • Ve dnech 26. a 27. 10. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole. Ministr školství změnil organizaci školního roku a vyhlásil tyto dva dny jako volné. Podzimní prázdniny se tím prodlužují od 26. 10. 2020 do 30.10. 2020.
  • Školní stravování - škol se týkají povinnosti stanovené vládou pro provozovny stravovacích služeb tj. rozestupy 1,5 m mezi jednotlivými stoly s maximálním počtem osob 4 u stolu. Stravování u nás bylo nařízení přizpůsobeno, žáci chodí do jídelny po třídách, následně je jídelna desinfikována a připravena pro další skupinu. Prosíme proto o trpělivost, čas oběda dětí se díky tomu prodlužuje.Platnost opatření do 25.10.2020.
  • Všechny zájmové kroužky jsou zatím do 25. 10. 2020 zrušeny. Školní družina pracuje dál podle nezměněných pravidel.
  • Od 12. 10. 2020 bude až do konce měsíce října pozastavena výuka náboženství z důvodu smíšené skupiny ze všech ročníků.

V případě výskytu onemocnění COVID - 19 je škola povinna postupovat podle pokynů KHS v Č. Budějovicích. Prosíme rodiče, aby škole případné onemocnění neprodleně ohlásili.