3. a 9. 9. 2020 se uskutečnily volby do školské rady.

Nová školská rada bude pracovat ve složení:

za skupinu zástupců nezletilých žáků byl zvolen Ing. Petr Slezák

za skupinu pedagogických pracovníků byla zvolena Mgr. Kateřina Krausová

za zřizovatele školy byl delegován PhDr. Jan Samohýl, Ph.D.,