Od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol – např. chodby, toalety, šatny – (kromě pedagogů a dětí v mateřských školách). Roušky se nosit nemusí tedy například v učebnách nebo tělocvičnách. Stejně tak se roušky nemusí nosit v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance.

Na některé osoby se tato povinnost neuplatňuje. Výjimka z povinnosti nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol se vztahuje např. na:

  • děti do dvou let věku,
  • děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole,
  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

Zároveň prosíme rodiče, aby nevstupovali do budovy školy a vše řešili přes videotelefony u vchodu.