Už tradičně se naši druháci zúčastňují celostátní akce Noc s Andersenem. Letos se tato akce uskuteční 29.3.2019. Děti navštíví místní knihovnu a pak přespí ve škole.