I v letošním školním roce se jednotlivé ročníky vydají na návštěvu do knihovny v Č. Budějovicích:

1. třída        13.2.

3. třída        28.2.

4. třída          1.2.

5. třída        22. 2.