I v letošním školním roce vyšleme své zástupce na další ročníky soutěží a přehlídek "malých" škol.

V březnu to bude 21. 3. Borecký hlásek - přehlídka hudebníků

                            6. 3. Mlýnek v Mladém - soutěž ve znalostech z českého jazyka

 

Hned po jarních prázdninách proběhne i školní kolo Matematického klokana - 19. 3.

 

...se letos uskuteční ve spolupráci s místní knihovnou 23. 3. Druháci navštíví knihovnu v Hrdějovicích a přespí ve škole. Celé odpoledne a večer by je pak mělo provázet společné čtení knih v rámci této celorepublikové akce.

Těsně před Velikonocemi probíhají na naší škole už pravidelně velikonoční dílny. Děti si upletou pomlázky, nabarví vajíčka,zhotoví předměty na velikonoční výzdobu. Letos prožijeme toto tvůrčí dopoledne 27. 3.